EN

Business Term of the Day 

31
March
2023

Green scamming /

Zelený podvod

Business Term of the Day

Definition

Green scamming refers to deliberately promoting an activity, product, or brand as being ecologically friendly even though it is actually harmful for the environment.

Example sentence

Last year, GrowGreen ran a big campaign promoting its new “ecological” fertilizer for industrial agriculture, even while the company is known to use chemicals in excessive amounts, to run its chemical plants carelessly, and to lobby actively against various environmental protection laws.

Comment

Green scamming may be most apparent in relation to consumer marketing, but it also can be encountered in politics and other spheres. Although the term is similar to greenwashing, there are differences. When greenwashing, a brand, product, or whole company emphasizes its minimal contributions to improving the environment while diverting attention from its non-ecological aspects. In green scamming, a brand pretends to be altogether ecological while actually being the exact opposite. Green scamming often involves an ecologically sounding name and/or product design (for example containing words such as “eco,” “green,” or “renewable”), but the activities involved might be altogether environmentally damaging. An example of green scamming on a massive scale is the widespread reference to production of plant-based motor vehicle fuels (typically made from corn in the U.S. or rapeseed in Europe) as green energy when such production is nothing less than very harmful to the environment. This green scam is even used to get government subsidies for these damaging activities. Just the opposite of green scamming (and greenwashing) is legitimate green marketing. This is an approach to marketing that provides honest and transparent information about a business operation, brand, or product with both its positive and negative aspects.

Definice

Jako green scamming neboli zelený podvod se označuje vědomé propagování činnosti, produktu nebo značky za ekologické, přestože ve skutečnosti životnímu prostředí škodí.

Příklad použití ve větě

GrowGreen loni vedla velkou kampaň propagující své nové „ekologické“ hnojivo pro průmyslové zemědělství, přestože firma je známá tím, že používá přehnané množství chemikálií, chemičky provozuje nezodpovědně a aktivně lobbuje proti různým zákonům na ochranu životního prostředí.

Poznámka

Zelené podvody se nejvíc projevují v souvislosti se spotřebitelským marketingem, ale lze na ně narazit třeba i v politice nebo jiných oblastech. Ačkoli jde o pojem podobný greenwashing, jsou mezi nimi rozdíly. Při greenwashing značka, produkt, nebo celá společnost zdůrazňuje minimální přínosy ke zlepšení životního prostředí, a přitom odvrací pozornost od neekologických aspektů. Při zeleném podvodu značka předstírá, že je skrz naskrz ekologická, ačkoli je tomu právě naopak. Zelený podvod obvykle zahrnuje ekologicky znějící jméno (například obsahující slova „eko“, „zelený“ či „obnovitelný“) a/nebo design produktu, ale činnosti s produktem spojené životní prostředí vesměs poškozují. Příkladem rozsáhlého zeleného podvodu je rozšířené označování výroby rostlinného paliva pro motorová vozidla (ve Spojených státech vyrobeného obvykle z kukuřice a v Evropě z řepky) za zelenou energii, přestože taková výroba je velmi škodlivá pro životní prostředí. Tento podvod se zneužívá i k získání státních dotací na poškozující činnosti. Pravým opakem zeleného podvodu (a greenwashing) je opravdový zelený marketing. Jde o přístup k marketingu, jež poskytuje upřímné a průhledné informace o chodu podniku, o značce nebo o produktu s jeho pozitivními i negativními stránkami.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

Posláním společnosti English Editorial Services je pomáhat mezinárodním firmám a institucím všech velikostí, aby komunikovaly se svými obchodními partnery i cílovým publikem jasně, správně a přesvědčivě.


Přihlaste se k odběru našeho Business Term of the Day. Business Term of the Day s vysvětlením v češtině a angličtině zdarma zašleme každý pracovní den do Vaší e-mailové schránky.

Odebírat

Sledujte nás