EN

Business Term of the Day 

23
February
2024

Dead stock /

Mrtvé zásoby

Business Term of the Day

Definition

Dead stock refers to unsold or obsolete inventory items that tie up a business’s capital and storage space.

Example sentence

The warehouse was cluttered with dead stock, including outdated electronics that were no longer in demand.

Comment

Managing dead stock is crucial if businesses are to optimize their inventory turnover rate and avoid unnecessary expenses associated with storing and maintaining items that have little to no market value or for which the company has no use anymore. Dead stock can be a financial burden as it ties up resources that could be invested elsewhere. Effective inventory management strategies, such as regular audits, can help minimize dead stock and improve overall profitability. As an example, consider a biotech company that produces vaccines for various diseases. Suppose this company had anticipated a surge in demand for a particular vaccine due to an outbreak of a related disease and decided to stock up on raw materials, but, due to successful public health measures or the development of alternative treatments, the outbreak has been contained more quickly than expected. Therefore, heightened demand for the vaccine never materialized. Because these raw materials have a limited shelf life and are highly specialized for vaccine production, these inventories cannot easily be repurposed for other projects. As a result, the company is left with excess inventory of raw materials, which become dead stock.

Definice

„Mrtvé“ zásoby označují neprodané nebo zastaralé skladové položky, které svazují kapitál a skladovací prostory podniku.

Příklad použití ve větě

Sklad byl přeplněný „mrtvými“ zásobami, včetně zastaralé elektroniky, po které již nebyla poptávka.

Poznámka

Správa mrtvých zásob je pro podniky klíčová, aby optimalizovaly míru obratu svých zásob a vyhnuly se zbytečným výdajům spojeným se skladováním a údržbou položek, které mají malou nebo žádnou tržní hodnotu, nebo pro ně společnost již nemá využití. Mrtvé zásoby mohou představovat finanční zátěž, protože vážou zdroje, které by mohly být investovány jinde. Efektivní strategie řízení zásob, jako jsou pravidelné audity, mohou pomoci minimalizovat mrtvé zásoby a zlepšit celkovou ziskovost. Jako příklad uveďme biotechnologickou společnost, která vyrábí vakcíny proti různým nemocem. Předpokládejme, že tato společnost očekává nárůst poptávky po určité vakcíně v důsledku vypuknutí související nemoci a rozhodne se vytvořit zásoby surovin. V důsledku úspěšných opatření v oblasti veřejného zdraví nebo vývoje alternativních léčebných postupů se však epidemii podaří zvládnout rychleji, než se očekávalo, což má za následek nižší poptávku po vakcíně. Vzhledem k tomu, že tyto suroviny mají omezenou dobu použitelnosti a jsou vysoce specializované na výrobu vakcín, nelze je snadno znovu použít pro jiné projekty v rámci společnosti. V důsledku toho zůstávají společnosti nadbytečné zásoby surovin, které se stávají mrtvými zásobami.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

Posláním společnosti English Editorial Services je pomáhat mezinárodním firmám a institucím všech velikostí, aby komunikovaly se svými obchodními partnery i cílovým publikem jasně, správně a přesvědčivě.


Přihlaste se k odběru našeho Business Term of the Day. Business Term of the Day s vysvětlením v češtině a angličtině zdarma zašleme každý pracovní den do Vaší e-mailové schránky.

Odebírat

Sledujte nás