8
February
2024

End consumer /

Koncový spotřebitel

Business Term of the Day

Definition

An end consumer is a person or entity who or which actually uses a product or service.

Example sentence

Koala Snack! has been marketed primarily to the children who are its end consumers, but the new campaign will be aimed directly at the parents who are the purchasers.

Comment

The terms ultimate consumer and final consumer are synonyms. Even though typically an end consumer is the same person as the purchaser, there are many products and services for which this is not the case. For example, trucks are most frequently bought by cargo companies and not the drivers who spend hours and days behind the wheel. In such cases, companies may find it beneficial to be aware of such distinctions and take them into account during product design, development, feedback, and marketing.

Definice

Koncový spotřebitel je osoba, která skutečně používá daný produkt nebo službu.

Příklad použití ve větě

Marketing pochoutky Koala Snack! byl dosud zaměřen primárně na děti, kteří byli jejími koncovými spotřebiteli, ale nová kampaň se zaměří primárně na rodiče, kteří jsou kupujícími.

Poznámka

Termín konečný spotřebitel se používá jako synonymum. Ačkoli typicky je koncovým spotřebitelem stejná osoba jako kupující, existuje řada produktů a služeb, u kterých tomu tak není. Například nákladní automobily nejčastěji pořizují přepravní společnosti a ne řidiči, kteří za jejich volantem stráví celé hodiny a dny. V takových případech může pro společnost být prospěšné si tyto rozdíly uvědomit a vzít je v potaz při designu produktů, vývoji, zpětné vazbě a marketingu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us