12
February
2024

Lost time accident /

Pracovní úraz se ztrátou času

Business Term of the Day

Definition

A lost time accident is a workplace incident that results in an employee’s inability to perform his or her job duties for a period of time due to an injury or illness sustained during the incident.

Example sentence

Last month, our strict safety protocols prevented a lost time accident when a forklift operator narrowly avoided a collision in the warehouse.

Comment

Lost time accidents are typically recorded and monitored by organizations as part of their occupational health and safety management efforts. Employers often track lost time accidents to identify potential hazards in the workplace and implement measures to prevent future incidents. Imagine a construction worker named John is working on a project to build a new office building. One day, while he is operating a piece of heavy machinery, a large steel beam accidentally falls and strikes him on the leg, causing a serious injury. Because John is unable to work while he recovers, this incident is considered a lost time accident. During this period, John is unable to contribute to the construction project, and his absence may impact the project’s timeline and productivity. The construction company will likely investigate the accident to determine what went wrong and implement measures to prevent similar incidents in the future.

Definice

Pracovní úraz se ztrátou času je událost na pracovišti, která má za následek, že zaměstnanec nemůže po určitou dobu vykonávat své pracovní povinnosti v důsledku zranění nebo nemoci, které při ní utrpěl.

Příklad použití ve větě

Minulý měsíc se díky našim přísným bezpečnostním protokolům podařilo zabránit pracovnímu úrazu se ztrátou času, když se řidič vysokozdvižného vozíku jen o vlásek vyhnul srážce ve skladu.

Poznámka

Pracovní úrazy jsou obvykle zaznamenávány a sledovány podniky v rámci řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatelé často sledují pracovní úrazy se ztrátou času, aby identifikovali potenciální rizika na pracovišti a zavedli opatření, která mají zabránit budoucím incidentům. Představte si, že stavební dělník jménem John pracuje na projektu výstavby nové kancelářské budovy. Jednoho dne, když obsluhuje těžký stroj, na něj nešťastnou náhodou spadne velký ocelový nosník, který ho zasáhne do nohy a způsobí mu vážné zranění. Protože John nemůže po dobu svého zotavování pracovat, je tato událost považována za pracovní úraz se ztrátou času. Během této doby se John nemůže podílet na stavebním projektu a jeho nepřítomnost může mít vliv na časový harmonogram a produktivitu projektu. Stavební společnost pravděpodobně nehodu prošetří, aby zjistila, co se pokazilo, a zavede opatření, která podobným incidentům v budoucnu zabrání.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us