6
May
2022

Monopoly /

Monopol

Business Term of the Day

Definition

A monopoly occurs when one supplier controls an entire market.

Example sentence

The Federal Trade Commission issued a statement declaring that the planned merger of Voltic and PowerCell would create a monopoly on the production of advanced batteries.

Comment

A monopoly is an extreme case of a seller’s market. As such, it presents a substantial risk to consumers due to the absence of competition. Anti-trust laws have therefore been established to prevent the occurrence of monopolies and other such positions which skew or endanger competition. The inverse situation, in which the market is controlled by only one buyer, is termed monopsony. A situation in which the market is controlled by a few large suppliers is referred to as an oligopoly.  Certain industries characterized by high fixed costs, such as public utilities, are prone to the creation of natural monopolies.

Definice

Monopol je situace, ve které jeden dodavatel ovládá celý trh.

Příklad použití ve větě

Federální komise pro obchod Spojených států vydala stanovisko, kterým vyhlásila, že plánované sloučení společností Voltic a PowerCell by vytvořilo monopol v produkci pokročilých baterií.

Poznámka

Monopol je extrémním případem trhu prodávajícího. Jako takový představuje podstatné riziko pro spotřebitele kvůli absenci hospodářské soutěže. Proto byly ustanoveny antimonopolní zákony, které brání vzniku monopolů a dalších pozic, které hospodářskou soutěž pokřivují nebo ohrožují. Opačnou situací, ve které je trh ovládán jen jedním kupujícím, se nazývá monopson. Situace, ve které trh ovládá několik velkých dodavatelů, se nazývá oligopol. Některá odvětví vyznačující se vysokými fixními náklady, například veřejné služby, jsou náchylná k vytváření přirozených monopolů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us