19
May
2021

Public works /

Veřejné práce

Business Term of the Day

Definition

Public works encompasses all building and maintenance projects paid from public budgets.

Example sentence

The city council has decided that certain public works, such as maintenance of city parks, will no longer be provided by a department of local government but will be outsourced to private companies.

Comment

Public works may include large infrastructure projects, such as railroads, bridges, sewage pipelines, electrical grids, airports and roads, as well as tiny everyday maintenance of green vegetation in parks and removing snow from streets in winter. Some public works are commissioned directly by national government, some by regional governments or municipalities. Public works often include facilities and projects into which the private sector would not invest. In recent years, new concepts are gaining emphasis in public works planning, such as sustainable infrastructure or urban ecology.

Definice

Veřejné práce zahrnují všechny projekty staveb a údržby placené z veřejných rozpočtů.

Příklad použití ve větě

Městská rada rozhodla, že některé veřejné práce jako například údržba parků již nebudou prováděny pracovištěm místní samosprávy, ale budou outsourcovány soukromým firmám.

Poznámka

Veřejné práce mohou zahrnovat obří projekty týkající se infrastruktury jako jsou železnice, kanalizace, elektrická vedení, letiště a silnice, stejně jako drobnou každodenní údržbu zeleně nebo odstraňování sněhu ze silnic v zimě. Některé veřejné práce jsou zadávány přímo národní vládou, některé regionálními vládami a jiné obcemi. Veřejné práce často zahrnují zařízení a projekty, do kterých by soukromý sektor neinvestoval. V poslední době jsou při plánování veřejných prací zdůrazňovány nové koncepty jako je udržitelná infrastruktura nebo městská ekologie.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us