30
May
2019

Soft skills /

Měkké dovednosti

Business Term of the Day

Definition

Soft skills are social and communication skills and traits which allow people to cooperate, learn, teach, and work better.

Example sentence

I was glad that my latest performance review noted improvement in my soft skills.

Comment

Soft skills include, for example, good speaking, writing and presenting, maintaining a professional attitude, reliability, patience, empathy, a sense of humor, optimism, honesty, respectfulness, and many other aspects. Soft skills complement hard skills, which constitute knowledge for and proficiency in performing specific tasks. Specifically for managers, leadership, time management, conflict resolution, negotiation, emotional self-control, and general communications skills can be considered to top the list of important soft skills.

Definice

Měkké dovednosti jsou sociální a komunikační dovednosti a vlastnosti, které lidem umožňují lépe spolupracovat, vzdělávat se, učit, a pracovat.

Příklad použití ve větě

Byl jsem rád, že moje poslední hodnocení výkonnosti poukázalo na zlepšení mých měkkých dovedností.

Poznámka

Měkké dovednosti zahrnují například dobré vyjadřování, psaní a prezentování, udržování profesionálního přístupu, spolehlivost, empatii, smysl pro humor, optimismus, upřímnost, ohleduplnost, a řadu dalších aspektů. Měkké dovednosti doplňují tvrdé dovednosti, které zahrnují znalost a zběhlost v provádění konkrétních úkolů. Konkrétně pro manažery mohou být vůdcovství, řízení času, řešení konfliktů, vyjednávání, emoční sebeovládání, a obecné komunikační dovednosti považovány za nejdůležitější měkké dovednosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us