1
February
2019

Tax optimization /

Daňová optimalizace

Business Term of the Day

Definition

Tax optimization is the effort to reduce the amount of taxes payable.

Example sentence

Although Voltic’s financial results for 2018 made it seem like an interesting investment, a friend of mine who works in their accounting confided to me that the numbers were in fact inflated through tax optimization.

Comment

Tax optimization is used by companies as well individuals who want to pay the lowest amount of tax possible. It generally involves finding rules and loopholes that provide an advantageous tax rate. Tax optimization may involve tax planning, which comprises perfectly acceptable, legal, and encouraged practices, but also tax avoidance, which may be technically legal but goes against the spirit of the law, and tax evasion, which uses illegal means. Some of these terms, however, are sometimes used as euphemisms for the less-accepted practices, so their meanings may be a little muddled in practice. Although attempting to reduce one’s tax bill has obvious negative connotations, it should be noted that philanthropy and charitable giving are among the means for optimizing one’s tax bill. It is entirely possible for a person or company to give away more money to charity than would be paid in taxes. Thus, for example, a person may find it more optimal to feed, clothe and house the poor than to give money to the government.

Definice

Daňová optimalizace je snaha snížit výši splatné daně.

Příklad použití ve větě

Ačkoli finanční výsledky společnosti Voltic za rok 2018 společnost vykreslovaly jako zajímavou investici, moje známá, která pracuje v jejich účetnictví, mi svěřila, že čísla jsou ve skutečnosti nafouknutá daňovou optimalizací.

Poznámka

Daňovou optimalizaci využívají společnosti stejně jako lidé, kteří chtějí platit co nejmenší daně. Obecně zahrnuje hledání pravidel a kliček, které poskytují výhodné daňové sazby. Daňová optimalizace může zahrnovat daňové plánování, které zahrnuje zcela přijatelné, legální, a podporované praktiky, ale také vyhnutí se dani, které může být technicky legální, ale jde proti duchu zákona, a daňové úniky, které využívá ilegální prostředky. Některé tyto termíny se však využívají jako eufemismy pro méně přijímané praktiky, takže jejich význam může být v praxi poněkud nejasný. Přestože snaha snížit výši daně má očividně negativní konotace, je potřeba poznamenat, že filantropie a charitativní dary jsou také způsoby optimalizace daní. Je zcela možné, aby osoba nebo společnost rozdal více peněz na charitu než by měla zaplatit na daní. Člověk se tedy například může rozhodnout, že je optimálnější nakrmit, ošatit, a ubytovat chudé, než dávat peníze státu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us