11
January
2019

White-collar crime /

Zločiny bílých límečků

Business Term of the Day

Definition

White-collar crime is unlawful activity (typically nonviolent in nature) carried out by the likes of business professionals, lawyers, public or corporate administrative employees and intended to obtain financial gain by fraudulent means.

Example sentence

Viktor Kožený, who was behind some of the Czech Republic’s most notorious white-collar crime in the 1990s, remains at large in the Bahamas.

Comment

Such crimes can include violating a variety of laws, but typically they are economic in nature, such as tax fraud, misappropriation, corruption, and money laundering. White-collar crimes are serious and occur frequently, yet they are often overlooked inasmuch as they may be elaborately concealed and because many consider them to be less serious than violent crimes and therefore fail to recognize their impacts on businesses and individuals. Such impacts include serious economic damage, distortion of markets, and undermining the principles of rule of law.

Definice

Zločiny bílých límečků jsou nezákonná činnost (typicky nenásilné povahy), kterou provádí například profesionálové v byznysu, administrativní a kancelářští pracovníci.

Příklad použití ve větě

Viktor Kožený, který stál za některými z nejznámějších zločinů bílých límečků v 90. letech, zůstává na svobodě na Bahamách.

Poznámka

Tyto zločiny mohou zahrnovat porušování různých zákonů, ale obvykle jsou ekonomické povahy, jako například daňové podvody, zpronevěra, korupce či praní špinavých peněz. Zločiny bílých límečků jsou závažné a časté, ale jsou často přehlížené, protože mohou být důmyslně skryté a protože je mnoho lidí považuje za méně závažné než násilné zločiny, a nevidí tak důsledky, které mají na firmy a občany. Tyto dopady zahrnují vážné ekonomické škody, pokřivení trhu, a podkopávání principů právního státu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us