6
September
2018

80/20 rule /

Pravidlo 80/20

Business Term of the Day

Definition

The 80/20 rule states that in a given situation an approximate 20% of the largest or most powerful elements or causes will account for approximately 80% of the overall size distribution or effects.

Example sentence

As there still remained a long list of problematic issues with the new app and it was just weeks before the contractual launch date, the CEO invoked the 80/20 rule and instructed the project manager to identify the several most serious issues and then to focus his team’s attention on those.

Comment

Also known as the Pareto principle after the late-19th-century Italian economist who first noticed it, this simple rule has been observed to apply in many areas, such as 20% of the richest owning 80% of the land, 20% of the stocks in a country’s stock market accounting for about 80% of its total market capitalization, and a work-planning policy that 80% of the effort should be spent on resolving 20% of the most serious problems. In practice, application of the 80/20 rule can bring substantial increase in efficiency and performance to an organization, although quality and reputation may suffer if this means too many smaller but irksome details go unaddressed.

Definice

Pravidlo 80/20 uvádí, že v dané situaci přibližně 20% největších nebo nejsilnějších prvků nebo příčin způsobuje přibližně 80% celkového rozdělení velikosti nebo účinků.

Příklad použití ve větě

Jelikož do smluvního data spuštění nové aplikace zbývalo už jen pár týdnů a seznam problémů byl stále ještě dlouhý, generální ředitel aplikoval pravidlo 80/20 a vyzval projektového manažera, aby identifikoval nejvážnější potíže a zaměřil pozornost svého týmu na ně.

Poznámka

Také se nazývá Paretův princip podle Italského ekonoma z konce 19. století, který jej poprvé zaznamenal. Toto jednoduché pravidlo bylo pozorováno v řadě oblastí, jako například když 20% nejbohatších lidí vlastní 80% pozemků, když 20% akcií na akciovém trhu dané země odpovídá za 80% její celkové tržní kapitalizace, a politice plánování práce, kdy by se 80% úsilí mělo vynaložit na vyřešení 20% nejvážnějších problémů. V praxi může aplikace pravidla 80/20 přinést organizaci značné zvýšení efektivity a výkonnosti, ačkoli tímto může utrpět kvalita a reputace, pokud to znamená, že přílišné množství malých, ale nepříjemných detailů zůstane nevyřešeno.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us