13
May
2019

Account management /

Řízení zákaznických účtů

Business Term of the Day

Definition

Account management entails maintaining relationships with specific clients, ensuring the clients’ satisfaction, generating sales, and ensuring timely payments on invoices.

Example sentence

NetBiz has realized that it can generate more revenues by reducing the marketing budget and investing the same amount into targeted account management.

Comment

Account management is a client-facing role, and each account manager may manage one or several client accounts. Large and important clients are referred to as key accounts and are handled by key account managers. Account management is typically proactive, rather than reactive, as is customer service, and it is more focused on long-term customer satisfaction and customer retention than is a pure sales job.

Definice

Řízení zákaznických účtů zahrnuje udržování vztahů s konkrétními klienty, zajištění jejich spokojenosti, generování tržeb, a zajišťování včasných plateb za faktury.

Příklad použití ve větě

Společnost NetBiz si uvědomila, že může vytvořit více tržeb snížením rozpočtu na marketing a investováním stejné částky do cíleného řízení zákaznických účtů.

Poznámka

Řízení zákaznických účtů je role v kontaktu s klienty, a každý account manager může řídit jeden nebo několik zákaznických účtů. Velcí a důležití klienti se mohou označovat jako klíčové účty, které řídí key account manageři. Řízení zákaznických účtů je typicky proaktivní, na rozdíl od reaktivního zákaznického servisu, a je víc zaměřené na dlouhodobou spokojenost zákazníků a udržení zákazníků než čistě prodejní pozice.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us