15
January
2020

Accounting /

Účetnictví

Business Term of the Day

Definition

Accounting is the systematic process of recording, measuring, classifying, verifying, summarizing, interpreting and communicating financial information.

Example sentence

As our company was growing, it became increasingly difficult for us to do all the accounting on our own, so we decided to hire a specialized accounting firm to do that work for us.

Comment

The term accountancy is most often used in British English, whereas accounting is more common in American English. Accounting comprises several branches, such as financial accounting, managerial accounting, and tax accounting. It provides information on profits and/or losses of an organization for a given period, as well as the values and qualities of their assets, liabilities and owner’s equity. As such, it contains important information for decision makers in a company, for investors, as well as for public agencies (e.g., tax offices and financial markets regulators).

Definice

Účetnictví je systematickým procesem, jehož účelem je zaznamenat, kvantifikovat, klasifikovat, ověřit, shrnout, interpretovat a srozumitelně prezentovat finanční informace.

Příklad použití ve větě

Jak naše firma rostla, bylo pro náš stále náročnější zvládat veškeré účetnictví vlastními silami, tak jsme se rozhodli, že si najmeme specializovanou účetní firmu, která by pro nás účetnictví zajištovala.

Poznámka

Anglický termín accountancy je nejčastěji používám v britské angličtině, zatímco accounting je běžnější v americké angličtině. Účetnictví zahrnuje řadu kategorií, například finanční účetnictví, manažerské účetnictví nebo daňové účetnictví. Poskytuje informace o zisku či ztrátě organizace za sledované období a o hodnotě a charakteru/povaze aktiv, závazků a jmění společnosti. Jako takové je obsahuje důležité informace pro rozhodování vedení společnosti, pro investory i pro státní instituce (např. daňové úřady a orgány regulující finanční trh).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us