13
September
2022

Acid test /

Test kyselosti

Business Term of the Day

Definition

The acid test is a method for determining whether a company has sufficient short-term assets to cover its short-term liabilities.

Example sentence

The banker was not very willing to give us more money before I met with him and showed him that our acid test ratio of 0.5 means we actually have more current assets than do most of our competitors.

Comment

Also referred to as the quick test, it is calculated as the ratio between those current assets most readily convertible to cash (cash + receivables + short-term investments) and current liabilities. If the result is equal to or greater than one, the company has enough liquid assets to potentially pay its current liabilities. If it is less than one, the company may not have sufficient current assets to quickly cover all its current liabilities in an extreme situation. There are, however, variations of the acid test ratio across different industries. In general, creditors tend to prefer debtors with higher ratios. In contrast to the very similar current ratio, the severe acid-test ratio excludes inventories from the numerator (even though they are also current assets) because inventories tend to be the least liquid group of current assets.

Definice

Test kyselosti je metoda, kterou lze stanovit, zda má společnosti dostatek krátkodobých aktiv k pokrytí svých krátkodobých závazků.

Příklad použití ve větě

Bankéř nebyl moc ochotný nám dát víc peněz, dokud jsem se s ním nesešel a nevysvětlil, že náš test kyselosti s poměrem 0,5 znamená, že máme ve skutečnosti více krátkodobých aktiv než většina našich konkurentů.

Poznámka

Také se nazývá rychlý test. Vypočítá se jako poměr mezi takovými krátkodobými aktivy, které je možné nejsnáze přeměnit na hotovost (hotovost + pohledávky + krátkodobé investice) a krátkodobými závazky. Pokud je výsledek jedna nebo vyšší, společnost má dostatek likvidních aktiv, aby potenciálně zaplatila své krátkodobé závazky. Pokud je nižší než jedna, společnost nemusí mít dostatek aktiv pro rychlé pokrytí všech svých krátkodobých závazků v extrémní situaci. V různých odvětvích jsou ale různé varianty poměrů testu kyselosti. Věřitelé obecně dávají přednost dlužníkům s vysokými poměry. Striktní poměr testu kyselosti vylučuje, na rozdíl od velmi podobné běžné likvidity, z čitatele zásoby (ačkoli jde také o krátkodobá aktiva), protože zásoby bývají nejméně likvidní skupinou krátkodobých aktiv.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us