7
October
2019

Acquisition target /

Cíl akvizice

Business Term of the Day

Definition

An acquisition target is a business or part thereof which is about to be or was just acquired by another company.

Example sentence

After months of watching ABC Books as a possible acquisition target, its P/E ratio finally has decreased into a range that we find attractive.

Comment

Acquirers must carefully select an acquisition target based upon such factors as the target company’s size, scope of activities, and geographical location, and also take care in approaching and negotiating the acquisition. External consultants are oftentimes hired to oversee an acquisition and intermediate contact between the (potential) acquirer and the acquisition target. Would-be acquirers will try to avoid getting into a bidding war with other bidders over the acquisition target, whereas the owners of a company that is an acquisition target will want to get the best price possible or may not want the company to be acquired at all. In some cases, a company will make itself an acquisition target because it is looking for a strategic investor.

Definice

Cíl akvizice je podnik nebo jeho část, která má být koupena nebo právě byla koupena jinou společností.

Příklad použití ve větě

Po mnoha měsících, kdy jsme sledovali společnost ABC Books coby možný cíl akvizice, konečně poklesl její P/E poměr do rozmezí, které považujeme za atraktivní.

Poznámka

Nabyvatel musí pečlivě vybírat cíl akvizice na základě faktorů jako je velikost, záběr činností nebo zeměpisná poloha podniku, a také pozorně k akvizici přistupovat a vyjednávat. V mnoha případech jsou najímání externí konzultanti, aby nad akvizicí dohlíželi a zprostředkovávali kontakt mezi (potenciálním) nabyvatelem a cílem akvizice. Potenciální nabyvatel se snaží vyhnout se předhánění se v nabídkách s jinými potenciálními zájemci, zatímco vlastníci podniku, který je cílem akvizice, chtějí získat co nejlepší cenu, případně vůbec nechtějí, aby byl podnik prodán. V některých případech je v zájmu podniku, aby se stal cílem akvizice, protože hledá strategického investora.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us