21
August
2020

Acquisition /

Akvizice

Business Term of the Day

Definition

In a business context, acquisition refers to the purchase of one company by another company.

Example sentence

The equity markets have never failed to maintain RBC Industries’ high share price, and thus it has had the funds necessary for making more and more acquisitions.

Comment

An acquisition occurs when a company purchases more than 50% of the shares of an acquisition target. Although the term takeover is nearly synonymous with acquisition, the word takeover generally suggests that the acquisition did not happen with the consent of the acquisition target’s board of directors or other shareholders. That is why we often see the phrase hostile takeover. Acquisitions are carried out for any number of reasons: an acquisition may facilitate entering into a foreign market, diversify the company’s product portfolio, secure greater market share, help to contain a competitor, or strengthen the acquisitive company’s supply chain. Many big firms even have a mergers and acquisitions business unit that deals specifically with buying and selling of companies or their parts. The related word merger refers to combining companies in order to exploit the best of each to help the business grow.

Definice

V kontextu podnikání akvizice označuje nákup jedné společnosti společností jinou.

Příklad použití ve větě

Akciové trhy nikdy nenechaly propadnout vysokou cenu akcií RBC Industries, a tak společnost vždycky měla prostředky potřebné pro provádění dalších a dalších akvizic.

Poznámka

Akvizice proběhne v případě, že určitá společnost koupí více než 50 % akcií akvizičního cíle. Přestože termín takeover je v angličtině téměř synonymním výrazem ke slovu akvizice, obecně slovo takeover naznačuje, že akvizice neproběhla se souhlasem představenstva společnosti akvizičního cíle. Proto jej lze často vidět ve slovním spojení hostile takeover. Akvizice probíhají z mnoha důvodů: akvizice může usnadnit vstup na zahraniční trh, diverzifikovat portfolio produktů společnosti, zajistit větší podíl na trhu, může pomoci zbavit se konkurence či posílit dodavatelský řetězec společnosti. Mnoho velkých firem má dokonce oddělení fúzí a akvizicí, které se zabývá prodáváním a nakupováním firem nebo jejich částí. Související slovo fúze označuje spojení společností za účelem využití toho nejlepšího z nich za účelem podpory růstu daného podnikání.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us