24
June
2019

Actionable intelligence /

Actionable intelligence

Business Term of the Day

Definition

Actionable intelligence comprises information of sufficient quality and quantity to be acted upon.

Example sentence

After several months of research, our security experts have finally received actionable intelligence concerning the recurring personal data breaches.

Comment

Actionable intelligence is an important concept in business intelligence, cybersecurity, and also government and military intelligence. To fully benefit from actionable intelligence, an organization must be not only capable of acquiring the necessary information, ensuring its reliability, and analyzing it, but also have processes prepared and implemented that enable rapid response based upon the conclusions of that analysis.

Definice

Actionable intelligence tvoří informace dostatečné kvality a kvantity na to, aby se podle nich dalo jednat.

Příklad použití ve větě

Po několika měsících výzkumu dostali konečně naši bezpečnostní experti actionable intelligence ohledně opakujících se porušení osobních dat.

Poznámka

Actionable intelligence (lze přeložit jako „informace, na základě nichž lze jednat“) je důležitým konceptem v podnikovém zpravodajství, kyberbezpečnosti, a také ve státním a vojenském zpravodajství. Aby organizace mohla plně využít actionable intelligence, musí být schopná nejen získat nezbytné informace, zajistit jejich spolehlivost, a analyzovat je, ale také mít připravené a implementované procesy, které umožní rychlou reakci na závěry této analýzy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us