10
April
2018

Active investing /

Aktivní investování

Business Term of the Day

Definition

Active investing is an approach characterized by the investor’s or investment manager’s actively endeavoring to pick superior investments that will outperform the market.

Example sentence

Over the past decade, hundreds of billions of dollars have flown out of active investing and into passive investment funds.

Comment

Aktivní investování (také nazývané aktivní management) je založeno na premise, že investor s lepšími informacemi a/nebo schopnostmi dokáže konzistentně porážet trh tak, že stanoví, které cenné papíry je nejlepší kupovat a prodávat a kdy. Navzdory některým významným výjimkám, historické údaje a studie ukázaly, že i profesionální investoři tímto přístupem jen zřídka překonají trh v dlouhodobém měřítku, zejména po započtení transakčních nákladů a poplatků za správu. V některých případech nečestní aktivní manažeři mohou provádět churning, což znamená nadbytečné nákupy a prodeje za účelem vytvoření vyšších transakčních odměn pro sebe, a nejednají v zájmu investora. To znamená, že aktivní investice mohou někdy mít lepší výsledky, když jsou řízeny dobře, ale často výsledky horší než pasivní investice, které zpravidla napodobují trh.

Definice

Aktivní investování je přístup, který se vyznačuje aktivní snahou investora nebo investičního manažera vybrat lepší investice, které překonají výkon trhu.

Příklad použití ve větě

Za poslední dekádu stovky miliard dolarů odteklo z aktivního investování a do pasivních a investičních fondů.

Poznámka

Active investing (also called active management) is based on the premise that an investor with superior information and/or ability can consistently beat the market by determining which securities are best to buy and sell and when to do so. Despite some notable exceptions to the contrary, historical data and studies have shown that even professional investors will rarely outperform the market over the long term by following such an approach, particularly after transaction costs and management fees are taken into account. In some cases, dishonest active managers may engage in churning, which means to buy and sell excessively in order to generate higher transaction fees for themselves while not acting in the best interests of the investors. This means active investments may sometimes perform better if managed well but often will perform more poorly than will passive investments, which tend to mimic the market.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us