17
April
2018

Activist investing /

Investorský aktivismus

Business Term of the Day

Definition

Activist investing consists in strategically utilizing the ownership position of an investor, or group of investors, to advocate for and bring about specific changes in a given company or how it does business.

Example sentence

Activist investing is one of the basic tenets of Gold Fund. Not only do we select the best investments, but we also work actively with company managements to maximize gains for our shareholders.

Comment

Activist shareholders must generally control a substantial proportion of a company’s shares outstanding if they are to influence developments of the given company. They may demand a seat on the company’s board of directors, engage in a proxy fight to press through one or more resolutions at the general meeting, and/or simply advocate publicly for implementing their desired changes. These may range from breaking up the company and selling off its assets, to calling for paying down the company’s debt or raising its dividend, or to changing certain company practices in favor of more socially responsible ones. The latter is an aspect of socially responsible investing.

Definice

Investorský aktivismus sestává ze strategického využívání vlastnické pozice investora nebo skupiny investorů k prosazení a provedení určitých změn v daní společnosti nebo v tom, jak podniká.

Příklad použití ve větě

Investorský aktivismus je jedním ze základních principů společnosti Gold Fund. Nejen, že vybíráme nejlepší investice, ale také aktivně pracujeme s managementy společností na maximalizaci zisku pro naše akcionáře.

Poznámka

Aktivističtí investoři musí obecně ovládat podstatný podíl akcií v oběhu společnosti, mají-li být schopni ovlivnit vývoj dané společnosti. Mohou požadovat místo v představenstvu společnosti, vést bitvu akcionářů pro prosazení jednoho nebo více rozhodnutí ve valné hromadě, a/nebo jednoduše veřejně podporovat zavedení svých plánovaných změn. Tyto změny mohou sahat od rozdělení společnosti a rozprodání jejích aktiv, přes výzvu ke splacení dluhů společnosti nebo zvýšení její dividendy, po změnu některých postupů společnosti ve prospěch společensky odpovědnějších. To je aspektem společensky odpovědného investování.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us