22
July
2022

Activity-Based Management /

Metoda řízení procesů a aktivit

Business Term of the Day

Definition

Activity-based management (ABM) is a business analysis tool used for determining profitability in each segment of a company’s operations and for maximizing value-adding activities while eliminating, or at least minimizing, non-value-adding activities.

Example sentence

With activity-based management, businesses can make dramatic improvements in measuring product and process costs and, more importantly, customer profitability.

Comment

Activity-based management is used by commercial enterprises, nonprofits and agencies in the public sector to gain insight into how costs and value flow. This approach may be particularly useful for large companies where indirect costs are high. ABM makes use of activity analysis, activity-based costing (ABC), target costing, process value analysis, and value chain analysis to evaluate a product or operation (e.g., opening a new branch). Process managers are given the authority to improve the planning and control of operations by focusing on key operational activities.

Definice

Metoda řízení procesů a aktivit (ABM) je nástroj obchodní analýzy, jež se používá k určení výnosů jednotlivých segmentů provozu společnosti, k maximalizaci výnosných činností a odstranění či alespoň omezení nevýnosných činností.

Příklad použití ve větě

Pomocí metody řízení procesů a aktivit mohou podniky výrazně zlepšit měření nákladů na produkty a procesy a co víc, i ziskovost zákazníků.

Poznámka

Metoda řízení procesů a aktivit se běžně používá v komerčních podnicích, neziskových organizacích a agenturách veřejného sektoru k získání přehledu o tom, jak se pohybují náklady a hodnoty. Tento přístup je zvlášť užitečný pro velké společnosti s vysokými nepřímými náklady. Metoda řízení procesů využívá analýzu aktivit, kalkulaci nákladů podle dílčích aktivit, cílovou kalkulaci nákladů, analýzu hodnoty procesu a analýzu hodnotového řetězce, aby ocenila produkt nebo proces (např. otevření nové pobočky). Procesní manažeři mají pravomoc zlepšit plánování a řízení operací tím, že se zaměří na hlavní provozní činnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us