21
June
2018

Actuary /

Pojistný matematik

Business Term of the Day

Definition

An actuary is a statistician who deals with the financial repercussions of risk and uncertainty, assessing the likelihood of undesired events in order to minimize losses associated with them.

Example sentence

Our actuaries calculate adequate prices for individual insurance policies based on various risk models.

Comment

Actuaries are most often employed at insurance companies, where they assess, for instance, the likelihood of health insurance applicants falling seriously ill based on their medical records and use this data to calculate insurance premiums. The term derives from the Latin actuaris (copyist, account-keeper).

Definice

Pojistný matematik (nebo aktuár) je statistik, který se zabývá finančními následky rizika a nejistoty; vyhodnocuje pravděpodobnost nechtěných událostí pro minimalizaci ztrát s nimi spojených.

Příklad použití ve větě

Naši pojistní matematici počítají adekvátní ceny za jednotlivé pojistky v závislosti na různých rizikových modelech.

Poznámka

Pojistní matematici (neboli aktuárové) jsou nejčastěji zaměstnáváni v pojišťovnách, kde například na základě zdravotních záznamů posuzují pravděpodobnost toho, zda zájemci o zdravotní pojištění vážně onemocní, a tyto údaje používají pro výpočet pojistného. Termín aktuár pochází z latinského slova actuaris (písař, účetní).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us