11
September
2018

Adverse selection /

Antiselekce

Business Term of the Day

Definition

The term adverse selection refers to a situation wherein one party to a transaction is disadvantaged because the other party has an information advantage.

Example sentence

An analysis by the risk management department at LY Insurance showed the company to be disadvantaged due to adverse selection, as unusually high proportions of accident-prone and unhealthy people were choosing to purchase its insurance policies.

Comment

Adverse selection, also referred to as antiselection, can occur in various areas. The phenomenon results from information asymmetry, which means that both (or all) parties to a transaction do not possess the same information. The information asymmetry may benefit either the buyer or the seller. For example, when entering into an insurance contract, the insured party usually has better information about his or her health and risk activities than does the insurer and can therefore choose a policy that is the most beneficial to him or her. On the other hand, the seller of a used car knows the technical condition of the vehicle better than does the buyer and is therefore at an advantage.

Definice

Termín antiselekce označuje situaci, ve které je jedna strana transakce v nevýhodě, protože druhá strana má informační výhodu.

Příklad použití ve větě

Analýza oddělení řízení rizik pojišťovny LY Insurance ukázala, že společnost je v nevýhodě kvůli antiselekci, jelikož neobvykle vysoký podíl nezdravých lidí a lidí se sklony k nehodám si vybíral jejich pojištění.

Poznámka

Antiselekce se také označuje jako nepříznivý výběr/selekce. K tomuto jevu dochází kvůli informační asymetrii, což znamená, že strany transakce nemají stejné informace. Může k ní dojít v různých oblastech, a z takové informační asymetrie může mít prospěch jak kupující, tak prodávající. Například při uzavírání pojišťovací smlouvy má pojištěný obvykle lepší informace o svém zdraví a rizikových činnostech než pojišťující, a může si tedy vybrat pojistku, která je pro něj nejvýhodnější. Na druhou stranu, prodejce ojetého auta zná jeho technický stav lépe než jeho kupující, a má tedy výhodu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us