3
June
2020

Advertising copy /

Reklamní text

Business Term of the Day

Definition

Advertising copy refers to the text incorporated in written or spoken form into an advertisement.

Example sentence

Your advertising copy should powerfully, quickly, and convincingly convey your intended marketing message to your potential target audience and customers.

Comment

Writing advertising copy (also called for short ad copy or simply copy) is the main job of a copywriter. As a device that aims to capture and hold the attention of a potential consumer or other targeted person while also persuading him or her to make a purchase or act in some other way (such as to vote for a certain candidate, contribute to a charity, or share a certain belief), it is typically eye-catching (or ear-catching), short and concise. Good advertising copy often is built upon the results of deep consumer research, but writing good copy is also very much a creative process. Many companies hire professional agencies to prepare advertising copies for them. English Editorial Services, for example, does powerful and creative copywriting for its clients.

Definice

Anglický termín advertising copy označuje psaný nebo mluvený text, který je součástí reklamy.

Příklad použití ve větě

Váš reklamní text by měl silně, rychle a přesvědčivě předat marketingové sdělení potenciálnímu cílovému publiku a zákazníkům.

Poznámka

Psaní reklamních textů (v angličtině zkráceně také ad copy nebo prostě copy) je hlavní náplní práce copywritera. Coby nástroj, který má za cíl zaujmout a udržet pozornost potenciálního zákazníka nebo jiné cílové osoby a přesvědčit ji, aby něco zakoupila nebo něco učinila (zvolila určitého kandidáta, přispěla na charitu, sdílela určitou myšlenku), je typicky poutavý pro oči (nebo uši), krátký a výstižný. Dobrý reklamní text je často postaven na důkladném průzkumu mezi zákazníky, nicméně psaní reklamního textu je také velmi kreativní proces. Mnoho firem si na přípravu reklamních textů najímá profesionální reklamní agentury. English Editorial Services také poskytuje svým zákazníkům kreativní copywriting.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us