28
May
2021

Affidavit /

Přísežné prohlášení

Business Term of the Day

Definition

An affidavit is a written statement made under oath or an affirmation to someone authorized to take oaths.

Example sentence

After someone stole my identity and racked up debt on a credit card in my name, I had to sign an affidavit stating that I hadn’t made the purchases.

Comment

Affidavits are made by an affiant for such uses as evidence in court when the affiant would be unable to appear in person and as statements as to the financial stability of a corporation or individual. The taker of the oath (e.g., a notary public) affixes a jurat (an example of an attestation clause) to the affidavit stating where, when, and before whom the affidavit was sworn. Affirmations and declarations are used in cases where the affiant objects to swearing oaths (e.g., for religious reasons). The affiant is subject to penalties for perjury if the statements of fact made in the affidavit turn out to be false.

Definice

Přísežné prohlášení je písemné prohlášení provedené pod přísahou nebo prohlášení pro někoho, kdo je oprávněn přijímat přísahy.

Příklad použití ve větě

Poté, co mi někdo ukradl identitu a zadlužil se na mou kreditní kartu mým jménem, jsem musel podepsat přísežné prohlášení, že jsem ty nákupy neudělal já.

Poznámka

Přísežná prohlášení provádí přísahající pro různé účely, například důkaz u soudu v případě, že se přísahající není schopen dostavit, nebo prohlášení o finanční stabilitě korporace nebo fyzické osoby. Příjemce přísahy (např. veřejný notář) připojí k přísežnému prohlášení klauzuli „jurat“ (nemá český ekvivalent, jde o příklad osvědčovací doložky), která uvádí, kde, kdy, a před kým bylo přísežné prohlášení provedeno. Prohlášení a deklarace se používají v případech, kdy přísahající protestuje proti skládání přísah (např. z náboženských důvodů). Přísahající je vystaven trestům za křivou přísahu, pokud se ukáže, že tvrzení faktů provedená v přísežném prohlášení jsou nepravdivá.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us