8
April
2021

Aggrieved party /

Poškozená strana

Business Term of the Day

Definition

The aggrieved party is a person or entity which has had its legal rights or interests violated by another party.

Example sentence

ACME released a statement that it is prepared to cooperate with investigators fully as it is the aggrieved party in this dispute and wishes to ensure that WilE Co is punished for its actions.

Comment

The term is also known as party aggrieved. Formal recognition as such a party is often important in deciding whether one’s legal case can move forward. For example, in order to be able to bring suit (to have standing), the party filing an action must be able to prove that it was aggrieved – that it suffered some actual harm. This is also the case in many jurisdictions in order to have standing to appeal a decision – the decision must have directly caused the party injury.

Definice

Poškozená strana je fyzická nebo právnická osoba, jejíž práva nebo zájmy byly poškozeny jinou stranou.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME vydala prohlášení, že je připravena plně spolupracovat s vyšetřovateli, jelikož je poškozenou stranou v tomto sporu a přeje si zajistit, aby byla společnost WilE Co potrestána za své činy.

Poznámka

Také se označuje jako poškozený. Formální označení takové strany je často důležitější pro posouzení toho, jestli je možné zahájit právní případ. Například pro podání žaloby (pro právní postavení), musí strana, která žalobu podává, být schopna prokázat, že byla poškozena – že se jí stala nějaká skutečná újma. V mnoha jurisdikcích to platí také pro právní postavení k odvolání proti rozhodnutí – takové rozhodnutí muselo dané straně způsobit přímou újmu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us