11
March
2021

Agile management /

Agilní management

Business Term of the Day

Definition

Agile management is an iterative process for managing teams to complete projects while adapting to changing conditions.

Example sentence

Given the rapidly evolving field of solar power, ACME has decided to integrate agile management into its production process to maintain its flexibility in the face of change.

Comment

Also known as agile project management, this management approach comes from agile software development, which was created to meet the need to develop software within the constantly changing IT sector. A company might start working on a piece of software only to find that the possibilities for delivering the software have changed completely before development has finished. Agile management does not describe a single methodology but rather comprises a set of principles. These include producing working outcomes (deliverables) across the process rather than merely at the end, focusing on communication both within project teams and with customers, and being adaptive to change rather than fixated on accomplishing preset objectives.

Definice

Agilní management je iterativní proces řízení týmů pro dokončení projektů při přizpůsobování se měnícím se podmínkám.

Příklad použití ve větě

Vzhledem k rychle se vyvíjející oblasti solární energetiky se společnost ACME rozhodla integrovat do svých výrobních procesů agilní management, aby si udržela flexibilitu tváří v tvář změnám.

Poznámka

Tento manažerský přístup, známý také jako agilní projektové řízení, pochází z agilního softwarového vývoje, který byl vytvořen pro splnění potřeby vyvinout software v rámci neustále se měnícího sektoru IT. Společnost může zahájit práci na určitém softwaru, ale před dokončením vývoje zjistí, že se možnosti dodávání softwaru zcela změnily. Agilní management nepopisuje jedinou metodologii, ale spíš zahrnuje určitou sadu principů. Ty zahrnují vytváření fungujících výsledků (předmětů dodání) v rámci celého procesu a ne jen na jeho konci, zaměření na komunikaci jak v rámci týmu, tak se zákazníky a přizpůsobivost vůči změnám oproti fixaci na předem stanovené cíle.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us