12
September
2018

Aging rally /

Stárnoucí rally

Business Term of the Day

Definition

Aging rally is a subjective term for a rising stock market that has been going up for longer than might reasonably be expected or that appears about to turn down.

Example sentence

Even though surveys of general investor sentiment still show bullishness, increasing numbers of analysts have been warning investors against overstaying in an aging rally.

Comment

As it is a very subjective term, there are no definitive characteristics of an aging rally. Generally, however, the later period in a market upturn when more and more poorly informed speculators and/or investors start buying into a market rally is said to be a common indicator to smart money investors that the trend is likely soon to reverse. A rally may appear to be aging just because it has been going on a long time or because there are diminishing fundamental forces (such as rising corporate earnings, declining interest rates, or rising GDP) other than euphoria driving the rally.

Definice

Stárnoucí rally je subjektivní pojem pro rostoucí akciový trh, která trvá déle, než by se dalo rozumně očekávat, nebo která vypadá, že má brzy skončit.

Příklad použití ve větě

Ačkoli obecné průzkumy sentimentu investorů stále vykazují býčí náladu, rostoucí počty analytiků varují investory, aby příliš dlouho nesetrvávali ve stárnoucí rally.

Poznámka

Jelikož jde o velmi subjektivní termín, neexistují žádné definitivní vlastnosti stárnoucí rally. Obecně je však pozdní období vzestupu trhu, kdy více a více špatně informovaných spekulantů a/nebo investorů začnou vstupovat do tržní rally, považováno za běžný indikátor pro to, aby chytré peníze začaly očekávat brzký obrat tohoto trendu. Rally může vypadat jako stárnoucí pouze proto, že trvá dlouhou dobu, nebo proto, že kromě euforie existuje pokles fundamentálních síl (jako nárůstu zisků podniků, poklesu úrokových sazeb, nebo nárůstu HDP), které rally pohání.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us