22
August
2019

Algorithmization /

Algoritmizace

Business Term of the Day

Definition

Algorithmization is the task of translating a process into a mathematical routine that allows data to be processed automatically to yield usable outputs.

Example sentence

RedRobot’s planned corporate AI tool will enable small and medium-sized companies to utilize the full benefits of algorithmization, regardless of what fields they operate in.

Comment

In very general terms, algorithmization enables organizations and individuals to perform work without human labor. Banks, for example, use algorithms for automatic processing of payment orders, certain securities traders use algo trading to get an edge on the financial markets, and marketing companies use algorithms to evaluate the effectiveness of online marketing campaigns. Algorithmization increasingly is being applied in a number of other industries, such as energy systems, food production, communications, and health care. It is necessary, of course, to have digital data in order to feed algorithms, so digitization is a necessary precursor to algorithmization.

Definice

Algoritmizace je úkon konvertování procesu do matematické rutiny, která umožnuje automatické zpracování dat pro produkci užitečných výstupů.

Příklad použití ve větě

Plánovaný AI nástroj společnosti RedRobot umožní malým a středním podnikům využít kompletní přínosy algoritmizace, bez ohledu na obor, ve kterém operují.

Poznámka

Velmi obecně, algoritmizace umožňuje organizacím a osobám provádět práci bez lidské práce. Například banky používají algoritmy pro automatické zpracování platebních příkazů, někteří obchodníci s cennými papíry využívají algo obchodování aby získali výhodu na finančních trzích, a marketingové společnosti využívají algoritmy pro vyhodnocení účinnosti online marketingových kampaní. Algoritmizace se stále častěji používá i v dalších odvětvích, jako je energetika, potravinářství, komunikace a zdravotnictví. Samozřejmě je nutné mít digitální data, která budou algoritmy krmit, takže digitalizace je nezbytným předchůdcem algoritmizace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us