1
September
2022

All-in cost /

Celkové náklady

Business Term of the Day

Definition

The all-in cost is the sum of all expenses related to a given transaction.

Example sentence

EZbank’s offer seemed interesting, but after Madeline calculated the all-in cost she realized the advertised low interest rate only applied with the addition of insurance that would increase the costs above those of competing offers.

Comment

In addition to the price of the product or service itself, the all-in cost includes all fees, commissions, interest, insurance, and other expenses a customer incurs in order to execute a transaction. The all-in cost is useful in understanding the full costs of a transaction and thereby more realistically assessing the just how advantageous is a potential expenditure or investment.

Definice

Celkové náklady jsou součtem všech výdajů souvisejících s danou transakcí.

Příklad použití ve větě

Nabídka banky EZbank se zdála zajímavá, ale poté, co si Madeline spočítala celkové náklady, si uvědomila, že propagovaná nízká úroková sazba platila jen s dodatečným pojištěním, které by cenu zvýšilo nad cenu konkurenčních nabídek.

Poznámka

Celkové náklady zahrnují, kromě ceny za samotný výrobek nebo službu, také všechny poplatky, provize, úroky, pojištění, a další náklady, které kupující vynaložil na uskutečnění dané transakce. Celkové náklady jsou užitečné pro posouzení všech nákladů na transakci a tedy pro realističtější posouzení toho, jak výhodný je případný výdaj nebo investice.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us