11
May
2017

Alternative finance /

Alternativní financování

Business Term of the Day

Definition

Alternative finance refers to recently developed financial instruments outside of the traditional financial system.

Example sentence

When Jerry couldn’t find any traditional investors, he turned to alternative finance to raise capital for the design and initial production of his solar-powered drones.

Comment

Developed in late 20th century, these types of financing rely on technology in an attempt to cut intermediaries (e.g. banks and capital markets) out of the investment process and thereby enable companies to more quickly and conveniently raise seed capital or other necessary funds. Examples of alternative finance range from already well-established models, such as cooperation with venture capitalists or angel investors, to more innovative approaches, such as peer-to-peer lending, crowdfunding, crowdfinancing, invoice trading, or use of cryptocurrencies. Alternative finance is primarily used by small and medium-sized enterprises (SMEs) such as technology startups, although it has also been used in various other fields such as philanthropy, research, and real estate.

Definice

Alternativní financování označuje nedávno vyvinuté finanční nástroje mimo tradiční finanční systém.

Příklad použití ve větě

Když Jerry nemohl najít žádné tradiční investory, obrátil se na alternativní financování, aby získal kapitál na design a prvotní výrobu svých solárně poháněných dronů.

Poznámka

Tyto typy financování, vyvinuté koncem 20. století, spoléhají na technologii ve snaze vyřadit prostředníky (např. banky a kapitálové trhy) z procesu investování a tím společnostem umožnit rychleji a pohodlněji získat počáteční kapitál nebo jiné potřebné prostředky. Příklady alternativního financování sahají od již dobře zavedených modelů jako spolupráce s venture kapitalisty nebo andělskými investory k inovativnějším přístupům jako  peer-to-peer půjčky, crowdfunding, crowdfinancing, obchodování s fakturami nebo použití kryptoměn. Alternativní financování využívají primárně malé a středně velké podniky (SME), například technologické startupy, ačkoli již bylo použito v různých dalších oblastech jako filantropie, výzkum a nemovitosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us