11
March
2016

Angel investor /

Andělský investor

Business Term of the Day

Definition

Angel investors provide capital for startups in exchange for an ownership interest in the company.

Example sentence

Angel investors are used to hearing a lot of pitches for where to make their investments, so you have to make sure the presentation really shows off ACME’s potential for quick growth.

Comment

Angel investors sometimes form groups, called syndicates, that pool together the resources of those investors so that the capital provided has a larger impact with less risk for each investor. The ownership interest usually takes the form of preferred shares in the company or convertible bonds, which convert to common shares in the company after a certain time. In certain jurisdictions, angel investors are generally accredited investors or professional investors, meaning that they meet certain standards such as having a minimum net worth. Angel investors invest their own money, in contrast to venture capitalists, who generally invest the pooled funds of other people.

Definice

Andělský investor poskytuje kapitál pro startupy výměnou za majetkovou účast v dané společnosti.

Příklad použití ve větě

Andělští investoři jsou zvyklí slýchat spoustu pitchů na to, kam mají investovat, takže musíte zajistit, aby prezentace opravdu ukazovala potenciál k rychlému růstu společnosti ACME.

Poznámka

Andělští investoři někdy tvoří skupiny nazývané syndikáty, které sdružují zdroje těchto investorů, aby měl poskytnutý kapitál větší dopad s nižším rizikem pro každého investora. Majetková účast je obvykle v podobě prioritních akcií společnosti nebo konvertibilních dluhopisů, které se po určité době smění za běžné akcie společnosti. V určitých jurisdikcích jsou andělští investoři obvykle akreditovaní nebo profesionální investoři, což znamená, že splňují určitá kritéria, například minimální čisté jmění. Andělští investoři investují své vlastní peníze, na rozdíl od venture kapitalistů, kteří obvykle investují sdružené prostředky jiných lidí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us