14
February
2017

Annual general meeting (AGM) /

Výroční valná hromada

Business Term of the Day

Definition

An annual general meeting is a regular meeting of shareholders or other members of an organization.

Example sentence

At the AGM, the shareholders expressed their dissatisfaction with the managers’ performance and voted to implement a strict performance improvement plan.

Comment

Although participants in an AGM differ based on the type of organization in question, they usually include owners (such as partners in a partnership or shareholders in a joint-stock company) and officers (such as members of the management, board of directors, and supervisory board). In many jurisdictions, public companies must hold at least one AGM every year. The AGM is used to discuss the organization’s past and expected performance and to vote on major issues which require a decision by the owners. When such meeting is held at a non-regular time and date, it is referred to as an extraordinary meeting of shareholders. To be able to make binding decisions, a general meeting must comprise a quorum (i.e., have at least some specified percentage of members in attendance).

Definice

Výroční valná hromada je pravidelné setkání akcionářů nebo jiných členů organizace.

Příklad použití ve větě

Na výroční valné hromadě akcionáři vyjádřili svou nespokojenost s výkonem manažerů a hlasovali o zavedení přísného plánu na zlepšení výkonu.

Poznámka

Ačkoli se účastníci výroční valné hromady liší na základě typu dané organizace, obvykle zahrnují vlastníky (například partnery v partnerství nebo akcionářeakciové společnosti) a úředníky (například členy managementu, představenstva a správní rady). V řadě jurisdikcí musí veřejné společnosti uspořádat alespoň jednu výroční valnou hromadu každý rok. Výroční valné hromady se používají k probrání minulého a očekávaného výkonu organizace a k hlasování o velkých otázkách, které vyžadují rozhodnutí vlastníků. Když se taková schůze koná v nepravidelnou dobu a datum, označuje se jako mimořádná valná hromada. Aby valná hromada mohla přijímat závazná rozhodnutí, musí dosáhnout kvóra (tj. musí se jí zúčastnit alespoň nějaké určité procento členů).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us