25
August
2021

Anthropogenic emissions /

Antropogenní emise

Business Term of the Day

Definition

Anthropogenic carbon emissions comprise any carbon releases associated with human activities.

Example sentence

According to the United Nations, food systems – from crop agriculture, livestock husbandry, and fishing to food processing and transportation – account for more than one-third of all anthropogenic emissions of greenhouse gases.

Comment

Anthropogenic emissions (or anthropogenic carbon emissions) are not just emissions of carbon dioxide caused by burning fossil fuels in various industry sectors or while driving a car. One of the great sources of carbon emissions is also deforestation because carbon dioxide stored in trees is released when trees are burnt or cut down. Other sources for emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases include such agriculture practices as tillage and fertilization or farming livestock. Recognized more recently, so-called bottom-trawling, a type of fishing that drags heavy nets along the ocean bottom, has been found to release huge amounts of carbon that had been deposited there.

Definice

Antropogenní emise uhlíku jsou jakékoliv emise uhlíku vznikající důsledkem lidské činnosti.

Příklad použití ve větě

Podle OSN se potravinové systémy – od zemědělství, chovu dobytka a rybářství až po zpracování a přepravu potravin podílejí na antropogenních emisích skleníkových plynů více než jednou třetinou.

Poznámka

K antropogenním emisím (říká se také antropogenní emise uhlíku) nepatří jen emise oxidu uhličitého způsobené spalováním fosilních paliv v různých průmyslových odvětvích nebo během jízdy automobilem. Jedním z velkých zdrojů emisí uhlíku je také odlesňování, protože oxid uhličitý uložený ve stromech se uvolňuje při jejich pálení nebo kácení. K dalším zdrojům emisí oxidu uhličitého a jiných skleníkových plynů patří zemědělské praktiky jako je obdělávání půdy a hnojení nebo chov hospodářských zvířat. V nedávné době bylo zjištěno, že takzvané vlečení při dně, což je druh rybolovu, při němž se po dně oceánu táhnou těžké sítě, uvolňuje obrovské množství uhlíku, který je tam uložen.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us