15
February
2022

Antitrust laws /

Antitrustové zákony

Business Term of the Day

Definition

Antitrust laws comprise legislation aimed at protecting the free market and preventing anti-competitive practices.

Example sentence

The legal department of BigFish Industries warned the management that the proposed take-over of Angler Inc. would then expose both companies to severe penalties under the pertinent antitrust laws.

Comment

Also known as competition law in the UK, the primary targets of antitrust laws are cartels and such other forms of collusion as price fixing, bid rigging, market allocation and predatory pricing. In certain jurisdictions, these laws are also intended as regulations against the creation of monopolies and oligopolies and/or against the abuse of such dominant positions, as in the case of critical natural monopolies (e.g., public utilities).

Definice

Antitrustové zákony zahrnují legislativu zaměřenou na ochranu volného trhu a zamezování protisoutěžním praktikám.

Příklad použití ve větě

Právní oddělení společnosti BigFish Industries varovalo management, že navrhované převzetí firmy Angler Inc. by následně vystavilo obě společnosti vážným postihům podle příslušných antitrustových zákonů.

Poznámka

Také se nazývají zákony na ochranu hospodářské soutěže. Primární cíle antitrustových zákonů zahrnují kartely a dalších forem koluze, včetně stanovování cen, manipulace při podávání nabídek, rozdělování trhu a predátorské cenové politiky. V některých jurisdikcích jsou tyto zákony zamýšleny také jako regulace proti vytváření monopolů a oligopolů, a/nebo proti zneužívání takového dominantního postavení, jako v případě zásadních přirozených monopolů (např. veřejných služeb).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us