18
February
2020

APR /

RPSN

Business Term of the Day

Definition

Annual percentage rate (APR) refers to the interest rate on credit for an entire year with effective APR being inclusive of other costs.

Example sentence

Although at first glance the loan seemed to be a bargain, with a fee of only 10% of the loan amount, we realized its effective APR was 120% and decided to find another option.

Comment

Also known as the annual percentage rate of charge, APR enables people to see finance charges as an annual rate rather than just seeing monthly fees. It is a useful tool for comparing loans, in particular those that have different repayment periods, such as payday loans (which may become due within days) and credit cards (which usually require monthly payments). Nominal APR refers to just the interest rate for the year, while effective APR includes also compound interest and various fees depending on the jurisdiction. In such jurisdictions as the US, “APR” can mean either the nominal APR (commonly for credit cards) or the effective APR (as regulated for mortgages and other loans). In such jurisdictions as the EU, references to only an “APR” are usually intended to mean the effective APR. In the UK, almost all advertisements for credit and loans must include the representative APR, which is the effective APR it is expected that the majority of customers would pay. There are similar requirements within the Czech Republic to display the effective APR, although these are waived for very small or very large amounts as well as for mortgages.

Definice

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) uvádí úroky za úvěr za celý rok včetně poplatků a dalších nákladů. Anglický termín APR někde nemusí poplatky zahrnovat.

Příklad použití ve větě

Přestože se půjčka s poplatkem jen 10 % jistiny na první pohled zdála výhodná, uvědomili jsme si, že jeho RPSN je 120 % a rozhodli se najít jinou variantu.

Poznámka

Díky RPSN lidé vidí finanční poplatky jako roční sazbu namísto pouze měsíčních poplatků. Je to užitečný nástroj pro porovnávání půjček, především těch, které mají různé lhůty pro splácení, jako půjčky do výplaty (které mohou být splatné i za několik dní) a kreditní karty (které obvykle vyžadují měsíční splacení). Termín nominální APR označuje jen nominální roční úrokovou sazbu, zatímco efektivní APR zahrnuje také složený úrok a různé poplatky (podle jurisdikce). V jurisdikcích jako USA může „APR“ znamenat buď nominální APR (obvykle pro kreditní karty) nebo efektivní APR (regulovanou pro hypotéky a jiné úvěry). V jurisdikcích jako EU se RPSN obvykle uvádí ve významu efektivní APR. Ve Spojeném království téměř všechny reklamy na úvěry a půjčky musí uvádět reprezentativní APR, což je očekávaná efektivní roční úroková sazba, kterou by zaplatila většina zákazníků. V ČR platí podobné požadavky na zobrazování RPSN (což je vlastně efektivní APR), přestože se tyto požadavky nevztahují na velmi malé a velmi vysoké částky ani na hypotéky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us