3
July
2018

Arrears /

Nedoplatek

Business Term of the Day

Definition

Arrears is a legal term for an obligation that is outstanding, most commonly used when the payment of an amount is past due. The account is then said to be in arrears.

Example sentence

Due to the high risk of eviction, consumer-protection agencies have advised indebted households to prioritize paying off any rent they have in arrears, even if they have other debts outstanding in larger amounts.

Comment

Less commonly, the term payment in arrears is used and has a sense that is the opposite of payment in advance (i.e., to indicate payment after a good or service has been delivered). For example, it can be used in reference to the common practice of an employer’s paying its employees in the month following that month in which the work was done and the wages and salaries actually earned. When used in the sense of payment in arrears, the term does not imply  any breach of payment conditions.

Definice

Nedoplatek je právní termín pro neuhrazený závazek, nejčastěji používaný, když je platba po splatnosti. Účet je potom v prodlení.

Příklad použití ve větě

Z důvodu vážného rizika vystěhování poradily úřady na ochranu spotřebitele zadluženým domácnostem, aby upřednostnily splacení případných nedoplatků nájmu, i pokud mají jiné peněžně objemnější dluhy.

Poznámka

Méně často se termín in arrears používá také pro zpětnou platbu, jako protiklad platby předem (tedy pro označení platby po dodání zboží nebo služby). Lze jej například použít pro označení běžné praxe, kdy zaměstnanci vyplácejí své zaměstnance v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla provedena práce a kdy si plat nebo mzdu skutečně vydělali. Když se používá v tomto smyslu zpětné platby, tento termín neoznačuje žádné porušení platebních podmínek.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us