23
December
2019

Assembly line /

Montážní linka

Business Term of the Day

Definition

An assembly line is an efficient sequential manufacturing process wherein each worker is typically responsible for only one specific task and then passes the work in progress on to the next worker.

Example sentence

Making sure that all the right parts are ready at the correct time is an essential logistical challenge in keeping an assembly line operating smooth and continuously.

Comment

The assembly line was first used on a large scale by the Ford Motor Company for production of the Model T from 1908 to 1915. It quickly gained popularity in large manufacturing enterprises for its efficiency, and in the automotive industry it was soon adopted universally. Despite its success, it also drew criticism, especially for the alienation and boredom that workers had to endure when forced to repeat the same motions throughout the entire work day. Charlie Chaplin’s 1936 film Modern Times remains well known to this day for its satirizing this phenomenon. Today, many assembly line tasks are carried out by robots.

Definice

Montážní linka je efektivní sekvenční výrobní proces, v rámci kterého je každý pracovník zpravidla zodpovědný pouze za jeden konkrétní úkon, načež předá rozpracovaný produkt následujícímu pracovníkovi.

Příklad použití ve větě

Zajistit správné díly ve správný čas představuje zásadní logistickou výzvu proto, aby výrobní linka mohla operovat plynule a bezproblémově.

Poznámka

Montážní linku poprvé ve velkém použila firma Ford Motor Company v letech 1908-1915 pro výrobu automobilu Model T. Díky své efektivitě se tento proces stal rychle populárním ve velkých výrobních podnicích a v automobilovém průmyslu byl brzy přijat všeobecně. Navzdory své úspěšnosti však byl i terčem kritiky, obzvláště pro odcizení a nudu, které museli pracovníci přetrpět, když byli nuceni opakovat stejné pohyby po celý pracovní den. V roce 1936 byl tento fenomén parodován Charlie Chaplinem v dodnes dobře známém filmu Moderní doba. Dnes jsou mnohé úkony na výrobních linkách prováděny roboty.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us