1
October
2019

Asset-backed security /

Cenné papíry kryté aktivy

Business Term of the Day

Definition

An asset-backed security is an investment instrument that is secured by an underlying financial asset, such as one of various types of loans or receivables.

Example sentence

Several experts on the panel pointed out the risks and inconsistencies in rating asset-backed securities, in particular those backed by combinations of several different classes of assets.

Comment

Credit card receivables, lease receivables, and other steady sources of cash flows all can be used as the underlying asset in creating asset-backed securities (ABS). These cash flows are bundled into a special-purpose entity (SPE), and an asset-backed security is created through a process termed securitization. Mortgage-backed securities are among the most common asset-backed securities, and they have been a popular investment instrument in the U.S. and other developed economies for many decades.

Definice

Cenné papíry kryté aktivy jsou finanční nástroje, které jsou zajištěny nějakými finančními aktivy, například různými druhy půjček nebo pohledávek.

Příklad použití ve větě

Několik expertů panelu upozornilo na rizika a nekonzistentní hodnocení cenných papírů krytých aktivy, zejména těch, které jsou kryté kombinací několika různých tříd aktiv.

Poznámka

Pohledávky z kreditních karet, leasingy a další stabilní zdroje peněžních toků lze použít jako podkladová aktiva pro cenné papíry kryté aktivy. Tyto peněžní toky jsou sdruženy do speciálního účelového subjektu, za pomocí kterého je v procesu zvaném sekuritizace vytvořen cenný papír krytý aktivy. Cenné papíry kryté hypotékami patří mezi nejběžnější cenné papíry kryté aktivy. V USA a dalších rozvinutých ekonomikách patřily k oblíbeným investičním nástrojům po mnoho dekád.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us