13
April
2021

Asset stripping /

Vyvádění aktiv

Business Term of the Day

Definition

Asset stripping is the practice of acquiring a company and selling its assets regardless of the impact this sale has on the acquired company.

Example sentence

ACME claimed that it was selling off WilE’s pen-making business to focus on core paper sales, but critics claimed this was just an example of asset stripping in action and would substantially hurt WilE’s hopes of survival.

Comment

Asset stripping is carried out by corporate raiders who perceive a company as having individual assets (e.g., land) that are worth more separately than is the company as a whole. Such circumstance may arise because the company is poorly run or otherwise not generating profit. The asset stripper will generally use the sell-off of assets to pay off debts, including those incurred in the acquisition, while also boosting his own net worth. Asset stripping is also related to tunneling, which is distinct in that a company’s assets are sold to another person or entity at prices which are highly disadvantageous for the selling company but advantageous to the individuals who initiated the (fraudulent) transaction.

Definice

Vyvádění aktiv je praxe akvizice společnosti a prodeje jejích aktiv bez ohledu na to, jaký dopad bude takový prodej mít na zakoupenou společnost.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME tvrdí, že odprodávala provoz na výrobu propisek společnosti WilE, aby se soustředila na svou hlavní aktivitu, jíž je prodej papíru, ale kritici tvrdí, že jde v praxi jen o příklad vyvádění aktiv a podstatně by zmařil naděje společnosti WilE na přežití.

Poznámka

Vyvádění aktiv provádí korporátní nájezdníci, kteří vnímají, že společnost má jednotlivá aktiva (např. pozemky), které mají vyšší hodnotu odděleně, než má společnost jako celek. K tomu může dojít, protože je společnost špatně řízena nebo jinak nevytváří zisk. Osoba provádějící vyvádění aktiv obecně využije odprodeje aktiv ke splacení dluhů, včetně těch, které získala v rámci akvizice, a zároveň zvýší svoje vlastní čisté jmění. Vyvádění aktiv také souvisí s tunelováním, které se liší tím, že aktiva společnosti jsou prodány jiné osobě za ceny, které jsou vysoce nevýhodné pro prodávající společnost, ale výhodné pro osoby, které tuto (podvodnou) transakci iniciovaly.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us