30
March
2022

Assets under management /

Aktiva pod správou

Business Term of the Day

Definition

The term assets under management (abbreviated AUM) refers to the total market value of investments managed by a particular person or financial institution.

Example sentence

First Financial’s assets under management have surpassed EUR 1 billion for the first time, a success driven mainly by the attractiveness of its active management strategies.

Comment

There are various methods for calculating the total value of assets under management and so one should be aware of the method employed if utilizing that information to evaluate the suitability of an investing entity (such as a mutual fund, hedge fund, exchange traded fund, or a venture capital company). For example, some AUM calculations may include cash and bank deposits, some may not; some may include the investment firm’s own investments, some may not. The volume of AUM is used, among other ways, to show the financial strength of the managing entity and/or person and to imply effectiveness of the investment strategies employed, thereby to attract new potential investors. AUM is also often used as a base for calculating management fees.

Definice

Pojem aktiva pod správou nebo spravovaná aktiva označuje celkovou tržní hodnotu investic spravovaných určitou osobou nebo finanční institucí.

Příklad použití ve větě

Objem aktiv pod správou společnosti First Financial poprvé překročil hodnotu 1 miliardy EUR, přičemž k tomuto úspěchu přispěla především atraktivita jejich strategií aktivního řízení.

Poznámka

Existují různé metody výpočtu celkové hodnoty spravovaných aktiv a člověk by se s danou metodou měl seznámit, pokud tuto informaci používá k hodnocení vhodnosti investujícího subjektu (např. podílového fondu, hedgeového fondu, burzovně obchodovaného fondu či venture kapitálové společnosti). Některé výpočty hodnoty spravovaných aktiv mohou například zahrnovat hotovost a bankovní depozity, zatímco jiné je nezahrnují, některé mohou zahrnovat i vlastní investice investičního subjektu a jiné ne atp. Objem aktiv pod správou se používá i k ilustraci finanční síly investujícího subjektu/osoby a/nebo efektivitě používaných investičních strategií, a tím k přilákání nových potenciálních investorů. Objem aktiv pod správou se také často používá jako základ pro výpočet poplatků za správu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us