24
November
2016

Astroturfing /

Astroturfing

Business Term of the Day

Definition

Astroturfing is the practice of creating false public support for a product, policy, organization or other cause.

Example sentence

Critics pointed out that ACME was practicing astroturfing because there were hundreds of positive reviews on its website before the company made any sales.

Comment

The objective of astroturfing is to create the impression that there exists grassroots support for the underlying cause and thereby benefit from the effect of social proof to attract genuine supporters or gain credibility. There are many forms of activities that can be used for astroturfing, from hiring actors to express supporting opinions in a crowd to false blogs and fake followers on social networks. The name comes from AstroTurf, a popular brand of artificial grass.

Definice

Astroturfing je praktika vytváření falešné veřejné podpory produktu, politiky, organizace nebo jiné věci.

Příklad použití ve větě

Kritici upozornili, že ACME praktikuje astroturfing, protože na svých stránkách měla stovky pozitivních recenzí dříve, než společnost uskutečnila jakékoli prodeje.

Poznámka

Cílem astroturfingu je vytvořit dojem, že existuje podpora „zdola“ pro danou věc a tím těžit z efektu sociálního důkazu pro přilákání skutečných podporovatelů nebo získání důvěryhodnosti. Existuje mnoho forem činností, které je možné využít pro astroturfing, od najímání herců na vyjadřování souhlasných názorů v davu po falešné blogy a falešné sledující na sociálních sítích. Termín pochází z populární značky umělých trávníků AstroTurf.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us