26
May
2021

At-will employment /

At-will employment

Business Term of the Day

Definition

At-will employment refers to an employer’s or employee’s legal right to terminate employment at any time for almost any reason without providing advance notice.

Example sentence

Many people come to me asking if it’s legal for their employer to fire them for what they see as a crazy reason (e.g., repeating the same joke too often) and I have to tell them that it is legal because they are employed at will.

Comment

At-will employment is the standard employment relationship in almost all US states (although some have exceptions). In these jurisdictions, employers are not required to have just cause to fire an employee but can terminate the relationship for a poor reason or no reason at all. Employees are legally protected in certain cases, such as being fired for race, disability, refusing to commit a crime, or family or medical leave. In such cases, terminated employees may sue over wrongful termination. Employees within the US may contract with employers to have additional protections (such as requiring just cause, a certain notice period, or a performance improvement plan (PIP) prior to termination). Many other jurisdictions (such as the UK and Czech Republic) have regulations granting certain protections to all employees.

Definice

Doktrína „at-will employment“ označuje právo zaměstnance nebo zaměstnavatele kdykoli ukončit zaměstnání osoby téměř z jakéhokoli důvodu bez předchozího oznámení výpovědi.

Příklad použití ve větě

Řada lidí se mě ptá, jestli je legální, aby je zaměstnavatel propustil z důvodu, který považují za šílený (např. příliš časté opakování téhož vtipu) a já jim musím říct, že je to legální, protože jsou „employed at will“.

Poznámka

Zaměstnání podle doktríny „at-will employment“ je standardním pracovněprávním vztahem v téměř všech státech USA (ačkoli některé státy mají výjimky). V těchto jurisdikcích zaměstnavatelé nemusí mít spravedlivý důvod k propuštění zaměstnance, ale mohou vztah ukončit z chabého důvodu nebo zcela bezdůvodně. Zaměstnanci jsou právně chráněni v určitých případech, například před propuštěním kvůli své rase, postižení, odmítnutí spáchat zločin, nebo rodinné nebo zdravotní dovolené. V takových případech se mohou propuštění zaměstnanci soudit kvůli protiprávní výpovědi. Zaměstnanci v USA se mohou se zaměstnavateli dohodnout na dodatečné ochraně (např. požadavku spravedlivého důvodu, určité výpovědní lhůtě nebo plánu zlepšení výkonu před propuštěním). Řada dalších jurisdikcí (například Spojené království nebo ČR) má právní předpisy, které všem zaměstnancům zaručují určitou ochranu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us