18
November
2019

ATM /

Bankomat

Business Term of the Day

Definition

ATMs are machines through which customers of financial institutions can conduct transactions.

Example sentence

As ACME has expanded the services available through its ATMs, it has seen a rise in the volume of transactions customers conduct through these machines.

Comment

The term originally stood for automated or automatic teller machine, as such machines are used in place of interactions with bank tellers. They are also known by such names as ABMs (automated banking machines), cash machines, and holes in the wall. Such machines are used primarily to withdraw cash from banks, but more sophisticated machines also enable such transactions as deposits, bank transfers, and recharging mobile phone credit. Customers conduct such transactions using ATM/bank cards by entering their PINs (personal identification numbers).

Definice

Bankomaty jsou zařízení, pomocí kterých zákazníci finančních institucí mohou provádět transakce.

Příklad použití ve větě

S tím, jak společnost ACME rozšířila počet služeb dostupných prostřednictvím svých bankomatů, došlo k vzestupu počtu transakcí, které zákazníci prováděli jejich prostřednictvím.

Poznámka

Anglická zkratka původně znamenala automatický pokladní stroj, jelikož se tyto stroje používají namísto interakce s bankovními pokladními. V angličtině se používají také výrazy jako ABM, cash machines a holes in the wall (díry ve zdi). Bankomaty se primárně používají k výběru hotovosti z bank, ale komplikovanější zařízení umožňují také jiné transakce jako vklady, bankovní převody a dobíjení mobilního kreditu. Zákazníci provádějí tyto transakce pomocí platebních karet zadáním svého PIN (osobního identifikačního čísla).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us