30
December
2019

Auditor /

Auditor

Business Term of the Day

Definition

The term auditor designates an individual or firm that conducts audits, which means that he, she or it evaluates the accuracy and completeness of a company or other organization’s operational, accounting, and/or financial records and processes.

Example sentence

Given the number of well-publicized accounting scandals in recent years, there have been calls for a more efficient system of auditing the auditors.

Comment

Auditors are usually qualified accountants. There are internal auditors, who are employed to conduct and oversee a firm’s own audits, and external auditors (also termed statutory auditors), who are employed by an accounting firm to audit other organizations. Four auditing companies (Deloitte, PwC, Ernst & Young, and KPMG) hold an oligopoly in auditing large firms, and are collectively known as the Big Four.

Definice

Termín auditor označuje osobu nebo společnost, která vykonává audity, což znamená, že hodnotí přesnost a úplnost provozních, účetních a/nebo finančních záznamů firmy nebo jiné organizace.

Příklad použití ve větě

Kvůli velkému počtu široce medializovaných účetních skandálů v posledních letech se ozývají hlasy za účinnější systém auditu auditorů.

Poznámka

Auditoři jsou obvykle kvalifikovaní účetní. Existují interní auditoři, kteří jsou zaměstnaní, aby vedli a dohlíželi na vlastní audity dané společnosti, a externí auditoři (nazývaní také statutární auditoři), které zaměstnává účetní firma, aby prováděli audity jiných organizací. V provádění auditů velkých podniků drží oligopol čtyři společnosti (Deloitte, PwC, Ernst & Young a KPMG), které jsou dohromady označovány jako Velká čtyřka.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us