7
September
2018

Backdating /

Antedatování

Business Term of the Day

Definition

Backdating means to date a document with a day that is earlier than the present.

Example sentence

When the boss asked me to backdate the check, I had to refuse, as I had no idea whether it would have been legitimate to do so.

Comment

Backdating is typically done in order to fulfil some formal requirement that had not yet been met at the relevant date, but backdating also can be used in the course of committing fraud. Documents most commonly backdated include contracts and checks. Options are sometimes backdated to provide a lower price to the optionholders. Some cases of backdating may not be illegal (such as in a case when both parties to a contract agree and there is no outside party involved), but it definitely is illegal in such cases as when taxes and other parties are concerned.

Definice

Antedatování znamená označit dokument datem, které je dřívější než současné datum.

Příklad použití ve větě

Když mě šéf požádal, abych antedatoval šek, musel jsem odmítnout, jelikož jsem netušil, jestli by to bylo oprávněné.

Poznámka

Antedatování se typicky provádí pro splnění nějakého formálního požadavku, který ještě nebyl k příslušnému datu splněn, ale antedatování může být také použito v rámci spáchání podvodu. Nejčastěji antedatované dokumenty zahrnují smlouvy a šeky. Opce se někdy antedatují za účelem snížení ceny pro držitele opce. Některé případe antedatování nemusí být nelegální (jako v případě, kdy s tím obě strany smlouvy souhlasí a netýká se to žádné třetí strany), ale je rozhodně ilegální v případě, kdy se to týká daní nebo dalších stran.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us