24
April
2020

Background check /

Ověření spolehlivosti

Business Term of the Day

Definition

A background check is the process of investigating a person’s history, most often to ensure that information he or she has provided is indeed accurate.

Example sentence

According to a new security checkpoint designed by the International Air Transport Association, travelers who have undergone background checks would receive only a quick screening, while those deemed an elevated risk would be screened thoroughly.

Comment

In Anglo-Saxon countries, background checks are commonly carried out for job candidates in order to ensure that the information provided in an application (personal information, education, work experience, etc.) is truthful. In particular, companies may check with government authorities to confirm that an applicant has not had any criminal convictions. Applicants for jobs that require a security clearance are subject to especially thorough background checks. These checks have sometimes led to unlawful discrimination and violation of privacy.

Definice

Ověření spolehlivosti/background check je proces vyšetřování historie dané osoby, který se provádí nejčastěji proto, aby se potvrdilo, že informace, které uvádí, jsou opravdu přesné.

Příklad použití ve větě

Podle návrhu nového kontrolního stanoviště Mezinárodní asociace leteckých dopravců by cestující, kteří prošli ověřením spolehlivosti, podstoupili jenom rychlou kontrolu, zatímco ti, kteří představují zvýšené riziko, by byli prověřeni důkladně.

Poznámka

Pro tzv. background check nemáme v češtině vhodný výraz, někdy se překládá jako „ověření spolehlivosti“. V anglosaském prostředí se běžně provádí u uchazečů o práci, aby se zaručilo, že informace, které poskytli v žádosti (osobní informace, vzdělání, pracovní zkušenosti atd.), jsou pravdivé. Firmy si u veřejných orgánů mohou ověřovat obzvláště to, zda žadatel nebyl v minulosti odsouzen. Žadatelé o práci, která vyžaduje bezpečnostní prověrku, procházejí obzvláště důkladným ověřením spolehlivosti. Tyto kontroly v minulosti občas vedly k nezákonné diskriminaci nebo narušení soukromí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us