7
February
2018

Backlink /

Zpětný odkaz

Business Term of the Day

Definition

A backlink is a link which leads to a website from an external website.

Example sentence

The analyst assured us that the content we have on our website is relevant and interesting, but in order to place higher in search results we would need to acquire more backlinks.

Comment

Use of this term is applicable especially in search engine optimization (SEO). The number of references a given website has on other websites (i.e. backlinks) is one of the criteria search engine algorithms consider for ranking search results. The system of ranking is, however, rather more intricate, with backlinks from different pages providing different amounts of credibility (so-called link juice) based on their own rankings. Various other measures are also in place to prevent misuse of backlinks to fool the algorithms in order artificially to boost rankings.

Definice

Zpětný odkaz je odkaz, který vede na stránku z vnější stránky.

Příklad použití ve větě

Analytik nás ujistil, že obsah, který máme na stránkách je relevantní a zajímavý, ale aby se umístil výše ve výsledcích vyhledávání, bychom potřebovali získat více zpětných odkazů.

Poznámka

Tento termín se používá především v optimalizaci pro vyhledávače. Počet odkazů, které na danou stránku vedou z jiných stránek (tj. zpětných odkazů), je jedním z kritérií, které algoritmy vyhledávačů posuzují pro řazení výsledků vyhledávání. Systém hodnocení je však poněkud komplikovanější, zpětné odkazy z různých stránek poskytují různou míru důvěryhodnosti (tzv. link juice) na základě jejich vlastních hodnocení. Kromě toho je zavedena řada dalších opatření proti zneužití zpětných odkazů k ošálení algoritmů pro umělé zvýšení hodnocení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us