12
August
2021

Backtesting /

Zpětné testování

Business Term of the Day

Definition

Backtesting is the process of using historical data for testing an investment strategy.

Example sentence

Novak’s new strategy seemed promising on paper and in backtesting, but its real performance failed to beat the market.

Comment

Backtesting is a common function on many online trading platforms. It can be contrasted with forward performance testing which is performed through virtual trading using current market information. Historical data also allows for optimization of trading strategies or algo trading, also referred to as curve fitting. However, even a strategy with successful backtesting can still fail to succeed in the real market due to unpredictable events or because of divergent underlying conditions in the backtesting period versus the present.

Definice

Zpětné testování je proces využívání historických dat k testování investiční strategie.

Příklad použití ve větě

Novakova nová strategie se zdála slibná na papíře a při zpětném testování, ale její reálný výkon nedokázal porazit trh.

Poznámka

Zpětné testování je běžnou funkcí mnoha onlinových investičních platforem. Lze je postavit oproti dopřednému testování, které se provádí pomocí virtuálního obchodování s použitím aktuálních tržních informací. Historická data umožňují také optimalizaci obchodních strategií nebo algo obchodování, což se také označuje jako curve fitting (tj. prokládání křivky). Avšak i strategie s úspěšným zpětným testováním může na reálném trhu neuspět kvůli nepředvídatelným okolnostem nebo proto, že se podkladové podmínky období zpětného testování liší od aktuálních.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us