28
June
2022

Balloon Payment /

Balonová splátka

Business Term of the Day

Definition

A balloon payment is a loan repayment due at the end of the loan term and structured as a single large repayment of a significant part of the loan after a previous schedule of smaller repayments.

Example sentence

In expectation of a significant increase in sales, the IT company took out a balloon loan to buy new offices, but, now that the balloon payment is due, it is struggling to manage the repayment.

Comment

A balloon loan is typically provided as a business loan or for a commercial real estate transaction. The borrower expects to have money at the later date to cover the large final balloon payment. The final payment usually constitutes a rather large portion of the original principal amount (very typically 25% or even substantially more). In case the borrower receives a large cash inflow, some loan agreements allow the borrower to pay off the loan in full even earlier than it is due. A balloon loan is similar to a bullet loan, in which the entirety of the interest is paid all at once at maturity. These two types of loans are in contrast to amortizing loans, whereby the borrower regularly pays the interest and gradually pays down the principal in small regular payments.

Definice

Balonová splátka je splátka ke konci trvání úvěru rozložená jako jedna velká splátka podstatné části půjčky, následující po předcházejících pravidelných nižších splátkách.

Příklad použití ve větě

V očekávání výrazného zvýšení prodejů si IT firma vzala balonovou půjčku na koupi nových kanceláří, ale s blížící se splatnostní balonové splátky má problém ji uhradit.

Poznámka

Balonová půjčka se obvykle poskytuje jako podnikatelský úvěr nebo v oblasti komerčních nemovitostí. Věřitel očekává, že později bude mít prostředky, aby pokryl poslední vysokou balonovou splátku. Tato poslední splátka obvykle sestává ze značné části původní jistiny (často 25 % nebo o hodně více). V případě, že věřitel obdrží velký příjem, povolí mu některé smluvní podmínky splatit plnou půjčku ještě před splatností. Balonová půjčka je podobná jednorázově splatnému úvěru, při kterém je celý úrok splacený naráz při splatnosti. Tyto dva druhy splátek jsou opakem amortizovaných úvěrů, ve kterých kupující pravidelně splácí úrok i jistinu v malých pravidelných splátkách.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us