26
August
2022

Bank reconciliation /

Bankovní rekonciliace

Business Term of the Day

Definition

Bank reconciliation is the process of comparing, matching, and reconciling (“tallying up”) a company’s or an individual’s financial balance as shown in one’s own accounting records against the amount shown in the bank statement.

Example sentence

It is easier and even safer to use adequate software for bank reconciliation, as it significantly reduces errors associated with manual processing.

Comment

The two account balances – one recorded internally and the other by the bank – will often differ, as checks, transfers, or standing orders will not yet have cleared; bank charges and interest will not have been recorded; and some figures may have been entered incorrectly. The bank reconciliation reveals these discrepancies and registers any corrections in a bank reconciliation statement. This process also can detect fraud or manipulation of cash amounts. Bank reconciliation should take place regularly, usually at the end of each month or even daily to ensure correctness of a business’s cash records.

Definice

Bankovní rekonciliace je proces srovnávání, párování a rekonciliace („počítání úhrnu“) finančních zůstatků společností nebo jednotlivců, jak jej vykazují jejich vlastní účetní záznamy, s částkou vykazovanou v bankovním výpisu.

Příklad použití ve větě

Při bankovní rekonciliaci je snazší, a dokonce bezpečnější použít příslušný software, protože se tak výrazně snižuje počet chyb souvisejících s ručním zpracováním.

Poznámka

Oba účetní zůstatky, ten zaznamenávaný interně i ten vedený bankou, se budou často lišit, kvůli ještě nezúčtovaným šekům, převodům nebo trvalým příkazům, nezaznamenaným bankovním poplatkům a úrokům, nebo nesprávně vloženým číslům. Bankovní rekonciliace tyto rozdíly objeví a zaznamená všechny opravy do bankovního rekonciliačního výpisu. Proces dokonce může odhalit i podvod nebo manipulaci s penězi. Bankovní rekonciliace by se měla provádět pravidelně, obvykle na konci každého měsíce či dokonce denně, aby se zajistila správnost firemních záznamů hotovosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us