1
March
2022

Bank run /

Run na banku

Business Term of the Day

Definition

A bank run consists in mass withdrawals of cash by a bank’s (or banks’) customers.

Example sentence

In retrospect, it was RichBank’s press release warning clients not to withdraw money that precipitated the bank run.

Comment

Bank runs are problematic because in a fractional-reserve banking system banks normally keep most of their assets in rather illiquid form (such as investments and loans) and cannot pay out client deposits en masse. Bank runs are considered self-fulfilling prophecies, because a rumor that a bank run may occur can lead to many clients withdrawing funds for fear of an imminent collapse of their bank, thus actually causing the bank run. One bank run can cause fear that spreads to clients of other banks, and this may lead to a type of financial crisis termed a bank panic.

Definice

Run na banku sestává z masových výběrů hotovosti zákazníky bank(y).

Příklad použití ve větě

Při zpětném pohledu to byla tisková zpráv banky RichBank varující klienty, aby nevybírali peníze, která uspíšila run na banku.

Poznámka

Runy na banku jsou problematické, protože banky v systému bankovnictví částečných rezerv obvykle drží většinu svých aktiv v málo likvidní formě (například investice a půjčky), a nemohou vyplatit vklady klientů hromadně. Runy na banku jsou považovány za sebenaplňující se proroctví, protože zvěst, že může nastat run na banku, může vést k tomu, že řada klientů vybere svoje peníze ze strachu před brzkým pádem své banky, a tím skutečně způsobit run na banku. Jeden run na banku může způsobit strach, který se šíří mezi klienty ostatních bank, což může vést k typu finanční krize nazývané bankovní panika.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us