7
January
2020

Bankruptcy /

Bankrot

Business Term of the Day

Definition

Bankruptcy is a legal status for companies or individuals found to be unable to pay their debts. It also refers to the legal process by which the assets of a bankrupt entity are liquidated (and may be partially protected from liquidation).

Example sentence

ABC Publishing House, formerly active in the dictionary market, had been struggling financially since the onset of online references and finally had to declare bankruptcy last week.

Comment

There are several types of bankruptcy. If legal proceedings are initiated by creditors in order to regain at least part of the money they are owed, this is referred to as involuntary bankruptcy. More commonly, bankruptcy is declared by the insolvent debtor (voluntary bankruptcy). While the term insolvency refers to the status of having liabilities in excess of assets, this is often a short-term situation or even part of a business strategy; bankruptcy, on the other hand, is a legally recognized status of long-term, possibly unrectifiable insolvency. There are nevertheless compromise forms of bankruptcy in various jurisdictions. Chapter 11 bankruptcy in the United States, for instance, puts the debtor temporarily under a court’s protection from creditors so that the person or business in bankruptcy can reorganize its financial situation. If it does so successfully, the person or organization in Chapter 11 can eventually re-emerge from bankruptcy without being liquidated.

Definice

Bankrot je právní statut společností nebo osob, u kterých je zjištěno, že nejsou schopny splácet své dluhy. Termín označuje také právní proces, v jehož rámci se aktiva bankrotující entity likvidují (nebo mohou být před likvidací částečně uchráněna).

Příklad použití ve větě

Vydavatelství ABC, dříve aktivní na trhu slovníků, finančně strádalo od doby nástupu webových slovníků, až nakonec muselo minulý týden vyhlásit bankrot.

Poznámka

Existuje několik typů bankrotu. Pokud právní řízení zahájí věřitelé proto, aby získali alespoň část peněz, které jim dlužník dluží, mluvíme o nedobrovolném bankrotu. Častěji bankrot vyhlásí nesolventní dlužník (dobrovolný bankrot). Zatímco termín nesolventnost označuje stav, kdy pohledávky převyšují aktiva, a často jde o krátkodobou situaci nebo dokonce o součást obchodní strategie, bankrot je oproti tomu právně uznaný stav dlouhodobé, pravděpodobně nenapravitelné insolvence. V jednotlivých jurisdikcích však existují i kompromisní formy bankrotu. Např. v USA, se v kapitole 11 zákona o úpadku přiznává dlužníkovi dočasná ochrana soudu před věřiteli, aby osoba nebo firma v bankrotu mohla reorganizovat svou finanční situaci. Pokud se jí toto podaří, může daná osoba či organizace podle kapitoly 11 vyváznout z bankrotu bez toho, aby byla zlikvidována.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us